Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

 

Komplett installationskonsult inom samhällsbyggnad och infrastruktur


TFIP erbjuder ett heltäckande stöd genom alla faser i kvalificerade anläggningsprojekt. Vi är specialister inom bland annat el/tele, 3D/BIM, VVS, energi, styr och övervakning samt bygg- och installationsledning.

Affärsområden

Infrastruktur & Samhällsbyggnad

Infrastruktur och samhällsbyggnad är TFIPs största affärsområde där vi har djup kunskap inom underjordiska anläggningar såsom tunnlar, underjordiska stationer, garage och bergrum. Inom området har vi spetskompetens inom flera olika teknikdiscipliner som el/tele och transport, VVS, VA, styr och övervakning, tunnelventilation, ledningsomläggningar och ITS.

3D-modellering/BIM

Samhället och tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Vi är med och leder med spänning de nyheter som tar plats i BIM-världen och vi möter det ständigt ökade behovet av BIM-samordning och modellering i 3D.

3D och BIM är starkt förknippat med vårt varumärke och innebär att vi är en av de ledande aktörerna på marknaden. Våra duktiga modellerare är med och skapar modeller i alla format för våra anläggningsprojekt.

Energi/Miljö

Större projekt och industrianläggningar kräver ett stort ansvar gentemot vår natur. Luften ska renas, inte smutsas ner. Naturen skall frodas, inte förbrukas. Genom att aktivt arbeta med energieffektiva lösningar och tillhandahålla rådgivande tjänster inom energieffektivisering ser vi till att gräset alltid är grönast på vår sida.

Vi ser en växande marknad inom detta affärsområde, framför allt i projekt som handlar om energioptimering av anläggningar och fastigheter.

Industri

Industrin har ett ökande behov av alltmer komplexa anläggningar samtidigt som kraven höjs inom miljö, riskhantering och informationshantering. TFIP:s expertis och långa erfarenhet inom samhällsbyggnad gör att vi kan tillgodose industrins behov av projektering och tekniska installationer i industrifastigheter.

Genom att anlita TFIP som installationsledare samordnar vi insatser vid olika tidpunkter och säkerställer att alla projektets delar uppfyller industrins höga krav på säkerhet, miljö, kvalitet och driftsekonomi.

Fastigheter

Dagens fastigheter blir mer och mer komplexa. Andelen installationer ökar hela tiden i objekten, liksom investeringarna. Fastigheter är ett växande affärsområde för TFIP och vi erbjuder teknisk kompetens i tidiga system- och detaljprojekteringsskeden inom el/tele, vvs, styr och övervakning samt tekniska installationer som hissar och rulltrappor.

Vid byggledning av tekniska processer samordnar vi på plats när olika entreprenader ska samverka. Vi kan även agera byggplatsstöd och bidra med kompetens inom installationsledning. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi den erfarenhet och expertis som behövs för att uppfylla våra kunders höga krav på säkerhet, miljö och effektivitet.

 


OM TFIP

Specialister på komplexa samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt.

Technology For Infrastructure Projects är en komplett projekteringskonsult för tekniska installationer inom samhällsbyggnad och infrastruktur, som främst arbetar med komplexa anläggningstekniska installationer i några av de största infrastrukturprojekten i Sverige. TFIP ligger i framkant när det kommer till att nytta moderna tekniker och digitala verktyg, såsom VR, 3D och BIM, vilket gör att vi erbjuder hållbara, kostnadseffektiva och säkra lösningar.

Vi bistår med konsulter som har djup teknisk kunskap inom en mängd olika teknikdiscipliner. Våra medarbetare samarbetar på plats eller styr uppdrag i stora projekt med den djupa och breda kompetens som behövs i vår teknikintensiva bransch.

Bolaget bildades 2012 av Tomas van Zalingen och under 2016 kom Johan Larsson in som delägare. TFIP har en årsomsättning om cirka 50 miljoner kronor. Från och med sommaren 2018 har TFIP kontor i Göteborg, Stockholm och Falun.