Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

 

Komplett installationskonsult inom samhällsbyggnad och infrastruktur


TFIP erbjuder ett heltäckande stöd genom alla faser i kvalificerade anläggningsprojekt. Vi är specialister inom bland annat el/tele, 3D/BIM, VVS, energi, styr och övervakning samt bygg- och installationsledning.

Affärsområden

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Samhällsbyggnad och infrastruktur är vårt bredaste affärsområde där vi har lång erfarenhet och kan dra nytta av alla våra kompetensområden. Det var också här allting startade för mer än 25 år sedan. Branschen är en föränderlig och expansiv med många stora och spännande projekt i våra storstadsområden.

Inom detta affärsområde är TFIP en komplett Installationskonsult med djup kompetens inom underjordiska anläggningar såsom tunnlar, underjordiska stationer, garage och bergrum. Inom området har vi spetskompetens inom flera olika teknikdiscipliner som el/tele och transport, VVS samt överordnad styr och övervakning.

3D-modellering/BIM

Samhället och tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Vi är med och leder med spänning de nyheter som tar plats i BIM-världen och vi möter det ständigt ökade behovet av BIM-samordning och modellering i 3D.

3D och BIM är starkt förknippat med vårt varumärke och innebär att vi är en av de ledande aktörerna på marknaden. Våra duktiga modellerare är med och skapar modeller i alla format för våra anläggningsprojekt.

Energi/Miljö

Större projekt och industrianläggningar kräver ett stort ansvar gentemot vår natur. Luften ska renas, inte smutsas ner. Naturen skall frodas, inte förbrukas. Genom att aktivt arbeta med energieffektiva lösningar och tillhandahålla rådgivande tjänster inom energieffektivisering ser vi till att gräset alltid är grönast på vår sida.

Vi ser en växande marknad inom detta affärsområde, framför allt i projekt som handlar om energioptimering av anläggningar och fastigheter.

Industri

Industrin har ett ökande behov av alltmer komplexa anläggningar samtidigt som kraven höjs inom miljö, riskhantering och informationshantering. TFIP:s expertis och långa erfarenhet inom samhällsbyggnad gör att vi kan tillgodose industrins behov av projektering och tekniska installationer i industrifastigheter.

Genom att anlita TFIP som installationsledare samordnar vi insatser vid olika tidpunkter och säkerställer att alla projektets delar uppfyller industrins höga krav på säkerhet, miljö, kvalitet och driftsekonomi.

Fastigheter

Dagens fastigheter blir mer och mer komplexa. Andelen installationer ökar hela tiden i objekten, liksom investeringarna. Fastigheter är ett växande affärsområde för TFIP och vi erbjuder teknisk kompetens i tidiga system- och detaljprojekteringsskeden inom el/tele, vvs, styr och övervakning samt tekniska installationer som hissar och rulltrappor.

Vid byggledning av tekniska processer samordnar vi på plats när olika entreprenader ska samverka. Vi kan även agera byggplatsstöd och bidra med kompetens inom installationsledning. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi den erfarenhet och expertis som behövs för att uppfylla våra kunders höga krav på säkerhet, miljö och effektivitet.

 


OM TFIP

Specialister på komplexa anläggningstekniska installationer

Technology for Infrastructure projects (TFIP) är ett konsultföretag som är ledande i branschen, med specialistkunskap inom komplexa anläggningstekniska installationer i stora projekt – från tidiga skeden till provningar i projektens slutskeden.

TFIP ligger i framkant när det kommer till att nyttja moderna tekniker
och digitala verktyg vilket gör att vi kan arbeta långsiktigt, kostnadseffektivt och hållbart. Med mer än 25 års branscherfarenhet kan vi erbjuda ett heltäckande stöd genom projektets alla faser, med exempelvis utredningar, tekniska analyser och beräkningar, 3D/BIM, projektering, upprättande av teknisk dokumentation och byggplatsstöd/byggsupport. Våra systemlösningar innebär låga investeringskostnader i byggskedet och låga drift- och underhållskostnader under objektets tekniska livslängd.

Våra medarbetare samarbetar på plats eller styr uppdrag i stora projekt med den djupa och breda kompetens som behövs i vår teknikintensiva bransch.

Bolaget bildades 2012 av Tomas van Zalingen (fd Jansson) och under 2016 kom Johan Larsson in som delägare. TFIP har en årsomsättning om cirka 50 miljoner kronor. Du hittar vårt huvudkontor i charmiga Linnéstaden i hjärtat av Göteborg och vårt Stockholmskontor ligger granne med Globen.