Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Nya Karolinska Solna, Skanska

Stockholms läns landsting bygger ett nytt sjukhus intill det nuvarande Karolinska sjukhuset. Även om ytan på det nya sjukhuset är lika stort som det befintliga har man ändå tänkt sig kunna behandla fler patienter. Detta ska bli möjligt främst genom användandet av ny teknik. Våra medarbetare var med och designade det överordnade styrsystemet, vilket var ett mycket komplicerat och teknikintensivt system.

Objekt: Sjukhus
Projekt: Projektering av systemhandling och förfrågningsunderlag
Kund: Stockholms läns Landsting
Geografisk plats: Stockholm, Solna
Projekttid: 2010-2012
Totalentreprenör: Skanska

Länkade hemsidor om projektet: nyakarolinskasolna.se

Tillbaka