Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Västlänken, Trafikverket Göteborg

Technology for Infrastructure projects har en stor del i uppförandet av Järnvägsplan/Systemhandling av Västlänken i centrala Göteborg. Tekniska installationer i projekt Centralen är vår huvuduppgift men vi ansvarar också för risk/säkerhetsdelen inom station Centralen.

Objekt: Tågtunnel och underjordisk station
Projekt: Projektering av Järnvägsplan/systemhandling
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2012-2014

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/vastlanken

Tillbaka