Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt E45 Lilla Bommen - Marieholm, Trafikverket

Projektet E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg syftar till att anpassa E45 till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Technology for Infrastructure projects hade en stor del i framtagandet av förfrågningsunderlag för de tekniska installationssystemen i Gullbergstunneln. Uppdraget har gått in i en ny fas och vi är nu mera med som byggplatsstöd.

Objekt: Vägtunnel
Projekt: Förfrågningsunderlag/Byggplatsstöd
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2014-2020

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/E45

Tillbaka