Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Varbergstunneln, Trafikverket

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Technology for Infrastructure projects har i detta projekt i uppdrag att projektera brandvatten och säkerhetstekniska system för Varbergstunneln

Objekt: Tågtunnel
Projekt: Projektering av Järnvägsplan/systemhandling
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Varberg
Projekttid: 2014-2016

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/varbergstunneln

Tillbaka