Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Marieholmsförbindelsen, Trafikverket

Marieholmsförbindelsen består av både väg, järnväg och tunnel. Vägdelen som ingår i projektet sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. Marieholmstunneln, under Göta älv, minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt som trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas. I detta projekt är Technology for Infrastructure projects tekniskt stöd, med expertis och stor erfarenhet inom området, till Züblin/Strabag och Trafikverket.

Objekt: Vägtunnel
Projekt: Tekniskt stöd
Kund: Züblin/Strabag/Trafikverket
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2014-2020

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/marieholmsforbindelsen

Tillbaka