Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Co-Class, Svensk byggtjänst

Nu går Svensk Byggtjänst, föreningen BIM Alliance, föreningen BEAst och några av branschens tunga byggherrar samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB. BSAB ska vara anpassat för digital modellering av byggd miljö genom hela livscykeln – från planering till rivning

Länkade hemsidor om projektet: https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/

Tillbaka