Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Ostlänken, Trafikverket

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi planerar för en successiv byggstart under åren 2017-2021 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. När vi är klara har vi byggt cirka 15 mil ny höghastighetsjärnväg, 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Som del i detta uppdrag är Technology for Infrastructure projects med och tar fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa.

Objekt: Tågtunnlar och en underjordisk station vid Skavsta flygplats
Projekt: Projektering av Järnvägsplan/systemhandling
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Nyköping/Skavsta flygplats
Projekttid: 2015-2018

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/ostlanken

Tillbaka