Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Hisingsbron, Göteborgs stad

Technology for Infrastructure projects har tillsammans med COWI i uppdrag att upprätta bygghandlingar för ledningsomläggningar för Opto/Tele. I uppdraget ingår även att upprätta ett förfrågningsunderlag för Opto/Tele för bron för en totalentreprenad.

Objekt: Vägbro
Projekt: Projektering av bygghandling för ledningsomläggningar Opto/tele kablage
Kund: Göteborgs stad
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2013-2014

Länkade hemsidor om projektet: goteborg.se/hisingsbron

Tillbaka