Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Station Centralen (Västlänken), NCC/Trafikverket

Västlänkens nya Station Centralen i Göteborg får två plattformar och fyra spår, och den byggs strax norr om nuvarande Göteborgs central. Technology for Infrastructure projects ingår i den konstellation av tekniska konsulter och NCC som på uppdrag av Trafikverket ansvarar för utformning och konstruktion av Station Centralen.

Objekt: Station, plattformar och spårtunnel
Projekt: Projektering av nya station Centralen
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2016-2026

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/vastlankensstationer

Tillbaka