Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Technology for Infrastructure projects ansvarar för framtagandet av för tekniska installationer inom tunnelventilation, allmänventilation, allmän VVS, överordnad styr och trafikstyr för framtagandet av nivå vägplan/systemhandling. Uppdraget sker i samverkan med Tyréns.

Objekt: Vägtunnlar och trafiktekniska installationer på väg
Projekt: Systemhandling nivå vägplan
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Södertörn, Stockholms län
Projekttid: 2016-2019

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/sodertorn

Tillbaka