Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Förbifart Stockholm, Trafikverket

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i den starkt växande Stockholmsregionen. Tillsammans med Tyréns är vi av Trafikverket tilldelade uppdraget att ljustekniskt gestalta tunnelrören och luftutbytesstationerna i Förbifart Stockholms bergtunnlar.

Objekt: Tunnelbelysning, entrepenadkalkyl
Projekt: Detaljprojektering inkl. kalkyl av konstinstallationer i tunnelmiljö
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Stockholm
Projekttid: 2016-

Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/forbifart-stockholm

Tillbaka