Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Kövarningssystem, Trafikverket

Trafikverket i Västra Sverige byggde upp sitt andra kövarningssystem på Lundbyleden i Göteborg. Kövarningsystemet varnar trafikanter på vägen om kö längre fram på körsträckan. Detektorer ovan vägbanan sitter monterade i portaler och skickar data till servrar som lagrar data och vid en viss trafikmängd kommunicerar med skyltar. Skyltarna är placerade på portaler ovan vägbana. Systemet är samhällsekonomiskt lönsamt och besparar trafikanterna tid och samhället pengar. Våra medarbetare var ett stöd från idé till färdigställande.

Objekt: Väg
Projekt: Projektering och byggledning av Kövarningssystem Lundbyleden Göteborg
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2008-2010
Totalentreprenör: Svevia Trafikteknik

Tillbaka