Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Lundbytunneln, Trafikverket

Under en vägtunnels totala livslängd behöver de flesta installationstekniska systemen ersättas och uppgraderas. Trafikverket Västra Sverige har valt att etappvis bygga om sina system i Lundbytunneln. Våra medarbetare var med från tidig projektering och inventering till dess att respektive projekt var driftsatt.

Objekt: Vägtunnel
Projekt: Projektering av förfrågningsunderlag för utbyte av styrsystem och rökgasfläktar och kameror
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Göteborg
Projekttid: 2007-2013
Totalentreprenör: Midroc

Länkade hemsidor om projektet: midrocautomation.se

Tillbaka