Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Motorvägsbroarna Södertälje, Trafikverket

Våra medarbetare har varit med i framtagandet av bygg- och relationshandlingar för byte av styrsystem i motorvägsbroarna i Södertälje. Detta var ett mycket komplicerat tekniskt byte, som dessutom utfördes medan broarna var i full drift. Det krävdes hänsyn till både vägtrafik och sjöfart vid byggnation och driftsättning.

Objekt: Vägbro
Projekt: Projektering av bygghandling för nytt styrsystem
Kund: Trafikverket
Geografisk plats: Södertälje
Projekttid: 2008-2009

Tillbaka