Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Specialister inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi är stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare. Genom att ha fokus på samverkan, tydlighet och vad som är bäst för kunden fortsätter vi att ta oss an nya spännande projekt. Här nedan kan du läsa mer om några av våra tidigare uppdrag och projekt vi arbetar med just nu.

Projekt Norra Djurgårdsstaden, Exploateringskontoret

Stockholms stad skapar via Exploateringskontoret en helt ny stadsdel på Norra Djurgården, i anslutning till Värtahamnen. Våra medarbetare har deltagit i framtagandet av en systemhandling för en anslutningstunnel från Värtahamnen till Norra länken. Uppdraget innebar att projektera tekniska installationer i vägtunneln, samt yttre VA i anslutning till tunneln.

Objekt: Vägtunnel
Projekt: Projektering av systemhandling för Vägtunnel och anslutande vägar
Kund: Exploateringskontoret, Stockholm
Geografisk plats: Stockholm
Projekttid: 2010-2011

Länkade hemsidor om projekten:
trafikverket.se/norralanken
bygg.stockholm.se/norradjurgardsstaden

Tillbaka