Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Hållbara relationer och ett stort kontaktnät

De flesta av våra projekt är mycket tekniskt komplicerade men tillsammans med våra samarbetspartners genomför vi uppdragen på bästa möjliga sätt, både ekonomiskt och tidsmässigt. I vissa projekt är det vi som leder och i andra är vi en del i en större organisation. Samordning med våra partners är ett av våra specialistområden. Samverkan och kommunikation våra största framgångsfaktorer.

Samarbetspartners

HBI Haerter

HBI är vår främsta samarbetspartner när det gäller tunnel- och brandventilation.

Läs mer om HBI Haerter »

Sting

Sting är vår största samarbetspartner på ytvägnätet och vi samarbetar i vissa tunnelprojekt.

Läs mer om Sting »

Tyréns

Med Tyréns samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om Tyréns »

Eitech

Tillsammans med Eitech utför vi gemensamma installationsprojekt i underjordiska anläggningar.

Läs mer om Eitech »

NCC

Tillsammans med NCC bygger vi underjordiska anläggningar.

Läs mer om NCC »

Caverion

Tillsammans med Caverion energioptimerar vi medicintekniska industrier.

Läs mer om Caverion »

Systra

Med SYSTRA samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om Systra »

Sweco

Med Sweco samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om Sweco »

Cowi

Med Cowi samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om Cowi »

Bergab

Med Bergab samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om Bergab »

Centerlöf & Holmberg

Med Centerlöf & Holmberg samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om Centerlöf & Holmberg »

Acobia Flux

Tillsammans med Acobia Flux utför vi komplexa styr- och övervakningstjänster.

Läs mer om Acobia Flux »

STRABAG

Tillsammans med STRABAG utför vi gemensamma installationsprojekt i underjordiska anläggningar.

Läs mer om STRABAG »

Trafiksystem Väst AB

Tillsammans med Trafiksystem Väst utvecklar vi ytvägnätets trafiktekniska installationer.

Läs mer om Trafiksystem Väst AB »

ÅF

Med ÅF samarbetar vi i flera underjordiska anläggningar så som väg-, järnvägstunnlar och undermarkstationer.

Läs mer om ÅF »

Infracontrol

Tillsammans med Infracontrol utför vi komplexa styr- och övervakningstjänster.

Läs mer om Infracontrol »

Iterio

Tillsammans med Iterio utvecklar vi IT-nätverk för offentliga miljöer.

Läs mer om Iterio »

Aarsleff Rail

Tillsammans med Aarsleff Rail utför vi gemensamma installationsprojekt i underjordiska anläggningar.

Läs mer om Aarsleff Rail »

Structor

Tillsammans med Structor arbetar vi med projektering av VA-ledningar hos Astra Zeneca i Södertälje.

Läs mer om Structor »