Välkommen till Technology for Infrastructure projects

+46 31-13 16 45

info@tfip.se

Det självklara valet

Vårt mål är att bli den självklara partnern när det kommer till specialisthjälp inom samhällsbyggnad och infrastruktur, fastigheter, industri, energi och miljö samt 3D-modellering och BIM. Genom åren har vi haft äran att arbeta med många stora och spännande uppdragsgivare. Här nedan kan du läsa mer om vilka vi hjälper just nu.

uppdragsgivare i urval

Trafikverket

Trafikverket är en av våra större beställare och vi utför en mängd uppdrag i hela Sverige.

Läs mer om Trafikverket »

NCC

Tillsammans med NCC bygger vi upp svensk infrastruktur.

Läs mer om NCC »

Apply Emtunga

Tillsammans med Apply Emtunga förser vi olje- och gasindustri med bostadsmoduler offshore.

Läs mer om Apply Emtunga »

Göteborgs Stad

Vi utvecklar stadsmiljön för göteborgarna. Just nu är vi med och bygger upp Hisingsbron mitt i centrala Göteborg, som kommer att binda samman älvstränderna.

Läs mer om Göteborgs Stad »

Züblin

Tillsammans med Züblin bygger vi upp svensk infrastruktur. I det pågående projektet Marieholmstunndeln bidrar TFIP med tekniskt stöd och expertis.

Läs mer om Züblin »

Skanska

Tillsammans med Skanska bygger vi upp svensk infrastruktur. I utbyggnaden av Nya Karolinska i Solna bidrar TFIP med design av det överordnade styrsystemet, ett mycket komplicerat och teknikintensivt system.

Läs mer om Skanska »

Svensk byggtjänst

Tillsammans med Svensk byggtjänst utvecklar vi framtidens byggsystem, CoClass.

Läs mer om Svensk byggtjänst »

Stockholms Stad

Våra medarbetare har deltagit i framtagandet av en systemhandling för en anslutningstunnel från Värtahamnen till Norra länken. Ett uppdrag som innebar att projektera tekniska installationer i vägtunneln, samt yttre VA i anslutning till tunneln.

Läs mer om Stockholms Stad »

Yrgo

Yrgo är en del av Göteborgs Stad Utbildning som bedriver gymnasieskola, vuxenutbildning i egen regi samt yrkeshögskoleutbildning. TFIP undervisar i BIM och 3D-modellering inom ämnesområdet tekniska installationer för BIM- och byggprojektledare.

Läs mer om Yrgo »

Newton

Newton bedriver yrkeshögskole- och diplomutbildningar inom fastighet, teknik och IT, där TFIP undervisar inom 3D/BIM samt installationsteknik.

Läs mer om Newton »